Opsigelse

For at opsige et aktivt abonnement hos DCmedia Hosting skal følgende dokument udfyldes:

Dokumentet er en PDF form og kan udfyldes direkte i PDF'en før det udskrives og underskrives. Husk at underskrive dokumentet før det returneres på én af følgende tre måder:

  • Skan af dokument med underskrift og dato sendes per mail
  • Dokument med underskrift og dato sendes med almindelig post (gerne rekommanderet brev)

Oplysninger om vores adresse og e-mail-adresse findes på siden kontakt.

De til enhver tid gældende betingelser i forbindelse med opsigelse kan læses i vores Betingelser.

For at en opsigelse af et aktivt abonnement håndteres korrekt skal retningslinierne beskrevet på denne side følges.

Med denne procedure sikres det, at data ikke slettes ved en fejl og sletning af data ikke påfører vores kunder tab eller problemer.
Bemærk, at et abonnement stadig er aktivt selvom et engagementet flyttes til en ny udbyder - abonnementet bliver ikke opsagt automatisk. Bemærk også, at en opsigelse skal være underskrevet og med dato.

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.
Drevet af Zendesk