Hvordan flytter jeg et site til Micusto Cloud?

Flytning af et site til Micusto Cloud indebærer samme udfordringer, som en almindelig flytning fra én server til en anden.

Der er række muligheder på https://my.micusto.com, som kan hjælpe med at flytte et site til Micusto Cloud. Og vi arbejder på at gøre en række værktøjer tilgængelige, som gør det endnu nemmere.

Mappestruktur på et space

Mapper som anvendes af webapplikationen
httpdocs
tmp
private (filer i denne mappe er ikke offentlig tilgængelige)

Mapper som anvendes af cloud-systemet
bin
conf
dev
etc
lib
logs
spaceID
usr

Mapperne httpdocs og private (inkl. tmp til midlertidige filer) er dermed de to eneste mapper, der i praksis anvendes til at placere filer i.

Flytning af et sites filer og database til Micusto Cloud kan foretages med nedenstående steps.

Bemærk i øvrigt, at de enkelte processer som sættes i gang via opgave-systemet kan tage lang tid, hvis filerne fylder meget eller der er mange af dem, eller en database er stor. Og en opgave kan IKKE stoppes, når den først er igangsat.

Opret

1. Opret et tomt space og en tom database.

Filer
Det er muligt at uploade filer via SFTP med login-oplysninger fra https://my.micusto.com eller anvende opgaven “Download fil(er) via FTP”, hvis filerne f.eks. ligger på en eksisterende server med FTP-adgang.

2. Opret en opgave og vælg “Download fil(er) via FTP”
- Vælg det RIGTIGE space, som er tomt ellers kopieres filerne ind i et eksisterende space og skader med stor sandsynlighed afviklingen af webapplikationen i det!
- Indtast FTP “username”, “password” og “host” (IP eller host).
- “Remote path” udfyldes med en sti til, hvor filerne er placeret på den eksterne FTP-server.
Eksempel på remote path: På den eksterne FTP-server ligger filerne i httpdocs, således skal der indtastes httpdocs i remote path. Ligger filerne i stedet i mappen httpdocs/her/er/filerne skal httpdocs/her/er/filerne indtastes som remote path.
- “Local path” er default httpdocs, hvor alle spaces på Micusto Cloud normalt har sine filer. Det er også muligt at downloade filer til en mappe, som man selv opretter, f.eks. i httpdocs/web.
- “Gentag opgave” er en mulighed for at gentage en opgave og kan udelades i denne sammenhæng.
3. Klik på “Gem og udfør”.
4. Opgaven vil inden for 1 minut begynde at downloade filer. Det er på nuværende tidspunkt kun muligt at følge med i processen via en ftp.log i den mappe filerne downloades til, f.eks. httpdocs.

Database
Der er to muligheder for at indlæse sql-data, enten via upload af en sql-fil eller overførsel direkte fra en ekstern database til en database for et space.

5. Opret en opgave og vælg “Import MySQL Dump”.
- Vælg det RIGTIGE space og såfremt databasen er associeret med spacet (gøres ved oprettelse af databasen), så vil databasen, hvis der kun er én, være valgt default i “Data[database Id]”.
- Er flere databaser associeret med samme space, så vælges den rigtige i “Data[database Id]”, hvortil man ønsker at indlæse sql-data.
- “Data[pathtype]” er placeringen af det sql-data, som ønskes indlæst i den valgte database i “Data[database Id]”.
- Hvis en sql-fil er uploaded til f.eks. private/mitsite.sql anvendes “Local” og “Local path” vælges til at være “private” og mitsite.sql indtastes i inputfeltet.
- Det er også muligt at overføre sql-data direkte med adgang til en ekstern database. Der streames således fra den eksterne database til databasen i “Data[database Id]”.
Indtast username, password, host og data[name] (databasenavn).
6. Klik på “Gem og udfør”.

7. Hvis filer er hentet ind på et space med “Download fil(er) via FTP”, så skal opgaven “Nulstil filrettigheder” køres på det pågældende space for at få korrekte filrettigheder.
I “Local path” vælges typisk httpdocs, hvis filerne er overført hertil.

8. Husk at clear alt cache i webapplikationen. Alle cachefiler skal regenereres på Micusto Cloud for at undgå fejl i webapplikationen!

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.
Drevet af Zendesk